Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio-manuele therapeut.
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, het onderzoek en de behandelingen vergoed te krijgen, ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft.
Voor aandoeningen die op de “chronische” lijst staan is altijd een verwijzing nodig.
Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is opgenomen in uw polis.

Op Independer.nl vindt u een uitgebreid overzicht van diverse zorgverzekeraars.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten zodat ik uw nota’s rechtstreeks kan indienen. U heeft er dan zelf geen omkijken meer naar.
Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf, indien van toepassing, bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De tarieven die wij hanteren vindt u in onderstaand overzicht.

Zitting fysiotherapie

€ 31

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

zitting manuele therapie

€ 42,50

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Eenmalig consult en reportage

€ 56,-

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Screening

€ 13,-

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Intake en onderzoek na screening

€ 31,-

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 44,-

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Sportbegeleiding en advies

€ ?,-

Deze service is volledig op uw persoon afgestemd, de prijs dus ook.

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Training en begeleiding: intake en proefles 1 uur

€ 10,-

10 trainingskaart € 150,- / 20 trainingskaart € 270,-

een toeslag van € 11,- geldt voor behandeling op locatie

Veelgestelde vragen

Openingstijden zijn zeer ruim, van ’s morgens 07:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur en op zaterdagochtend.

Er kan een ‘ hoorbare klik’ optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd.

Het beleid voor manuele therapie is:
– manueel therapeutisch onderzoek
– proefbehandeling manuele therapie
– evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is
– gemiddeld 6 behandelsessies behandelen met manuele therapie

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio-manuele therapeut.
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, het onderzoek en de behandelingen vergoed te krijgen, ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft.

Dry Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op behandeling van klachten in het houding- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Zie ook de pagina dry needling op deze site

Het inbrengen van het naaldje voelt u niet. Als de spierverharding wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat geeft kortdurend een soort kramp gevoel en kan gepaard met wat lokale pijn en soms ook op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct. Het kan ook voorkomen dat u wat gaat transpireren en dat u zich even vermoeid voelt, maar dat herstelt zich snel.

Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.

De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek, hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.

Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut/manueel therapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.

Heb je je antwoord hier niet gevonden? Bel ons even, of laat je vraag hier achter.
06 – 50 63 24 48

U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Wilt u weten wat wij met uw gegevens doen? Lees dan eerst ons privacyreglement.

Hiermee ga ik er mee akkoord dat Gemser Fysio mijn gegevens verwerkt. Wilt u weten wat wij met uw gegevens doen? Lees dan ons privacyreglement.